Pohlednice, kalendáře

"Zadání" vypadá jasně. Pozor ovšem na včasné "objednání" zakázky. Zimní krajinu lze nafotit jen v zimě, která ne vždy musí být bohatá na "romantickou" sněhovou pokrývku. Některé objekty lze fotit například jen když není listí na stromech a keřích, jiné naopak když stromy nebo keře zakrývají stožár vysokého napětí v pozadí. Samozřejmě lze dnes využít nástrojů editačních programů /zoner/, osobně kladu důraz na reálné podání skutečnosti, retuše používám pokud možno v minimální míře.